Tesla Model S 新改车头、大灯设计 新增 HEP

  • J嘉生活
  • 2020-06-09
  • 152已阅读
Tesla Model S 新改车头、大灯设计 新增 HEP

大家可以对比一下改款后的Tesla Model S 设计分别。

 

 

 

Tesla Model S 新改车头、大灯设计 新增 HEP

旧版 Tesla Model S

今次改款将 Model S  的车头及大灯设计改进,设计将会与 Model X 更为相近;此外最新 Model S 亦会用上 Model X 中已配备的 HEPA 空气过滤系统(包括生化防御模式)。据悉系统将能有效去除车厢内至少99.97% 的排放悬浮粒子,以效隔除空气中的致敏原、细菌,官方更指该空气系统会比市面上所有高级房车的过滤有效 100 倍…

Tesla Model S 新改车头、大灯设计 新增 HEP

Tesla Model S 新改车头、大灯设计 新增 HEP

新加同时加入纹饰梣木及深调梣木两项车厢装饰选择。